Veloobchodní spolupráce

Jsme česká výroba oblečení pro celou rodinu.

 

Velkoobchod probíhá přes 

ELLEM czech original design s.r.o.

IČ: 09144251

DIČ: CZ09144251

 

Registrace kupujícího:

registraci prosím zadejte zde: https://www.ellemshop.cz/registrace/

Pokud chcete dostávat novinky, nezapomeňte si zaškrtnout odběr newsletteru.

 

Zadání objednávky:

Objednávku zadejte standardně přes e-shop.

Při objednávce si prosím zkontrolujte, že jste přihlášeni pod svým účtem (registrace, první krok výše).

V případě, že budete chtít individuální tvorbu kolekce, kontaktujte nás.

 

Objednávka, platba, doručení:

Po odeslání objednávky nám prosím dejte 24 hodin na její zpracování.

 

ZKONTROLUJEME, CO SE NACHÁZÍ SKLADEM A CO PRO VÁS BUDEME DOŠÍVAT.

 

Podle toho bude případně rozdělena objednávka do dvou faktur.

1. Zboží je skladem:

Přijde vám faktura na všechno zboží z objednávky se splatností 7 pracovních dní.

Po úhradě faktury vám zboží bude expedováno.

 

2. Zboží není skladem, budeme pro vás šít:

Po odsouhlasení termínu odeslání objednaného zboží z naší výroby, vám zašleme zálohovou fakturu ve výši  70%

z celkové hodnoty nově šitého zboží, se splatností 7 pracovních dní.

Po úhradě faktury zahrneme zboží z objednávky do výroby šicí dílny.

 

Ve chvíli, kdy budeme mít zboží pro vás ušité a připravené k expedici, bude vystavena konečná faktura s doplatkem zbylých 30 % se splatností 7 pracovních dní.

Po úhradě faktury vám zboží bude expedováno do 2 pracovních dní.

 

V případě neuhrazení faktury s doplatkem za ušité zboží, bude zboží ponecháno v rezervaci skladem u prodávajícího ve lhůtě 30 dní po

splatnosti faktury, kdy za každý pracovní den po splatnosti bude přičteno z nedoplacené hodnoty zboží 0,2% za držení pozice ve skladu.

Pokud ani po uplynutí 30 dnů po splatnosti faktury nebude zboží kupujícím doplaceno, bude expedována poměrná část zboží do výše

uhrazené hodnoty zálohové faktury, bez započítaných slev.

.

  

Kupující se zavazuje k úhradě faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího

uvedeného ve faktuře. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího

uvedeného na faktuře. Splatnost je 7 dní. Při nezaplacení, objednávka zaniká.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od přijaté platby na účet prodávajícího, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, či nebyl termín sjednaný písemně jinak. Je-li u veškerého objednaného zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

Zboží neodesíláme na dobírku!

Jsme přístupni v tomto bodu splatnosti jednat až po delší spolupráci.

 

Ke zboží dostanete při první objednávce prohlášení o shodě na materiály, které byly použity pro výrobu

oblečení ve velikostech do 3 let (vč. velikosti 110).

V případě, že budete chtít poskytnout online fotogalerii pro založení produktů u vás v internetovém obchodě,

kontaktujte nás.

 

Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody:

Smluvní strany si ujednaly, že kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 

Odpovědnost za vady, záruky:

Odpovědnost za vady se řídí výhradně platnými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

Prodávající se zavazuje dodávat výlučně nové originální zboží. Za nové zboží se nepovažuje repasované či jinak dodatečně upravené zboží.

Kupující je povinen převzít zboží s náležitou péčí, a pokud má zboží zjevné vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, je jeho povinností oznámit je prodávajícímu nejpozději do pěti pracovních dnů od převzetí zboží od dopravce.

Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje zboží konečnému spotřebiteli.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování, zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

Ze záruky za jakost jsou vyloučeny pouze součásti podléhající běžnému opotřebení, pokud jejich životnost neklesne pod obvyklé hodnoty.

Postup vyřízení zákaznické reklamace:

Kupující vyfotí poškozený (vadný) výrobek tak, aby bylo poškození na fotce viditelné.

Založí reklamační případ zde na našich webových stránkách ZDE

Na základě obdržených náležitostí zhodnotí prodávající opravitelnost poškození a buď na reklamované zboží vystaví dobropis nebo nechá u kupujícho zboží vyzvednout přepravní společností.

V případě, že bude reklamované zboží přepraveno k prodávajícímu, vyřídí ten reklamaci do 30 dnů buď jeho opravou s následným zasláním kupujícímu nebo bude vystaven dobropis.

Pokud je reklamované zboží neúplné, např. v důsledku toho, že zboží bylo prodáno v setu, bude vrácená částka ponížena o hodnotu chybějící součásti.

 

Zvláštní ujednání:

Prodávající doporučuje kupujícímu prodávat zboží nabyté od prodávajícího prostřednictvím internetu konečným spotřebitelům za ceny ve výši maloobchodních cen dle aktuálních cen na webových stránkách www.ellemshop.cz  (nezávazná doporučená spotřebitelská cena).

 

Ostatní:

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti za účelem jeho dalšího prodeje.

Konečným zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Velkoobchodní ceník platný od 1.10.2021:

Výpočet rabatu z konečných cen BEZ DPH


Objednávka
 do 10.000 Kč = 5 %,
 do 20.000 Kč = 15 %,
 do 40.000 Kč = 20 %,

do 60.000 Kč = 25 %,
do 80.000 Kč = 30 %,
nad 80.000 Kč = 32 %.


 

 

 

Slevy neplatí na již zlevněné zboží ve výprodeji, nebo při doprodeji kolekce.
Toto zboží je označeno již slevou.