Slevy 40 - 70 % u vybraného zboží v kategorii OUTLET. Sleva se promítne v košíku zboží až po zadání kódu: VYPRODEJ.

Veloobchodní spolupráce

Velkoobchod probíhá přes 

 

ELLEM czech original design s.r.o.
Opočínek 99, 530 02 Pardubice

IČ: 09144251
DIČ: CZ09144251

 

Registrace kupujícího

registraci prosím zadejte ZDE.

Pokud chcete dostávat novinky, nezapomeňte si zaškrtnout odběr newsletteru.

 

Zadání objednávky, platba, VO ceník, dopravné

 

Zadání objednávky

Přes e-shop www.ellemshop.cz, kde si vytvoříte objednávku po registraci (pouze pro držitele platného identifikačního čísla "IČ").
Nebo objednávku ručně sepsanou a odeslanou na prodej@ellemshop.cz (vhodné zejména při objednávce před sezónou).

 


Platba


Kupující se zavazuje k úhradě faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího 
uvedeného ve faktuře. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. Splatnost je 7 dní. Při nezaplacení, objednávka zaniká. Zboží pro vás začneme šít až po 100% úhradě objednávky.

 

Termín doručení

O termínu doručení zboží vás písemně informujeme po obdržení objednávky. Záleží, zda je zboží skladem, nebo jej budeme na základě objednávky pro vás šít. Při šití je doba dodání až šest týdnů od přijaté a zaplacené objednávky.


 

Velkoobchodní ceník platný od 01.01.2023

Základní sleva činí 15 % pro objednávky od 5.000 Kč bez DPH. Více naleznete v sekci ceník po přihlášení do své administrace u nás v e-shopu.

 

Dopravné

Je účtováno vždy v ceně 169 Kč vč. DPH pro zásilku do 10 Kg s dopravcem Zásilkovna na adresu.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od přijaté platby na účet prodávajícího, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, či nebyl termín sjednaný písemně jinak. Je-li u veškerého objednaného zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

Zboží neodesíláme na dobírku

Jsme přístupni v tomto bodu splatnosti jednat až po delší spolupráci.

 

Ke zboží dostanete při první objednávce prohlášení o shodě na materiály, které byly použity pro výrobu oblečení ve velikostech do 3 let (vč. velikosti 110). V případě, že budete chtít poskytnout online fotogalerii pro založení produktů u vás v internetovém obchodě, kontaktujte nás.

 

 

Konsignace pro kamenné prodejny

Máte-li kamennou prodejnu, nabízíme odběr zboží v hodnotě do 30.000 Kč bez DPH dle společného výběru. Zboží musí být po celou dobu konsignace vystavené, ideálně pospolu na jednom štendru, regálu, stojanu, apod. s možností  vystavit informační prospekt o naší značce. Fakturace probíhá jednou měsíčně, kdy do 5. kalendářního dne v měsíci nám zašlete přehled prodaného zboží a my vystavíme fakturu se 7 denní splatností.

 

Zboží je do jeho prodání ve výlučném vlastnictví ELLEM czech original design s.r.o. (dodavatele). Za  poškození zboží, jeho ztrátu, odcizení, odpovídá (odběratel), u kterého je sepsána smlouva o zřízení konsignačního skladu. Zboží nesmí být vystavováno na tržnicích, stáncích, marketech, apod.,  bez písemného svolení dodavatele. Zboží nesmí být vystaveno ve výlohách, kde hrozí vyblednutí a trvalé poškození vzhledu i vlastností výrobku, díky slunečnímu záření. Ve výloze může být pouze v případě, že se jedná o uzavřený komplex, kde je výloha do zakrytých prostor, nebo je chráněna markýzou, či jiným přístřeškem, případně je výloha na severní straně. Pokud bude zboží i přesto vystaveno a dojde k poškození sluncem, může být okamžitě dodavatelem odběrateli vyfakturováno. Nájemné za pozici a místo v obchodě dodavatel nehradí.

 

Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

Smluvní strany si ujednaly, že kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 

Odpovědnost za vady, záruky

Odpovědnost za vady se řídí výhradně platnými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

Prodávající se zavazuje dodávat výlučně nové originální zboží. Za nové zboží se nepovažuje repasované či jinak dodatečně upravené zboží.

Kupující je povinen převzít zboží s náležitou péčí, a pokud má zboží zjevné vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, je jeho povinností oznámit je prodávajícímu nejpozději do pěti pracovních dnů od převzetí zboží od dopravce.

Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 12 měsíců ode dne prodeje zboží konečnému spotřebiteli.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování, zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

Ze záruky za jakost jsou vyloučeny pouze součásti podléhající běžnému opotřebení, pokud jejich životnost neklesne pod obvyklé hodnoty. Postup vyřízení zákaznické reklamace:Kupující vyfotí poškozený (vadný) výrobek tak, aby bylo poškození na fotce viditelné.

Založí reklamační případ zde na našich webových stránkách ZDE

Na základě obdržených náležitostí zhodnotí prodávající opravitelnost poškození a buď na reklamované zboží vystaví dobropis nebo nechá u kupujícho zboží vyzvednout přepravní společností. 

V případě, že bude reklamované zboží přepraveno k prodávajícímu, vyřídí ten reklamaci do 30 dnů buď jeho opravou s následným zasláním kupujícímu nebo bude vystaven dobropis.

Pokud je reklamované zboží neúplné, např. v důsledku toho, že zboží bylo prodáno v setu, bude vrácená částka ponížena o hodnotu chybějící součásti.

 

Zvláštní ujednání

Prodávající doporučuje kupujícímu prodávat zboží nabyté od prodávajícího prostřednictvím internetu konečným spotřebitelům za ceny ve výši maloobchodních cen dle aktuálních cen na webových stránkách www.ellemshop.cz  (nezávazná doporučená spotřebitelská cena).

 

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti za účelem jeho dalšího prodeje.

Konečným zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.