Veloobchodní spolupráce

Velkoobchod probíhá přes 

 

ELLEM czech original design s.r.o.
Opočínek 99, 530 02 Pardubice

IČ: 09144251
DIČ: CZ09144251

 

Registrace kupujícího

registraci prosím zadejte zde: https://www.ellemshop.cz/registrace/

Pokud chcete dostávat novinky, nezapomeňte si zaškrtnout odběr newsletteru.

 

Zadání objednávky, platba, VO ceník, dopravné

 

Zadání objednávky

 1. Objednávka před sezónou, zboží, které není v e-shopu vše skladem.
  Vyberte si z nabídky e-shopu a napište nám objednávku ručně na e-mailu prodej@ellemshop.cz.
  Doručení za 3 měsíce od přijaté platby za objednávku.
 2. Doobjednávka v sezóně, zboží skladem, dodání ihned.
  Zadejte si prosím objednávku standardně v e-shopu (rabat doplníme ručně, základ nastaven na 15 %)
 3. Tvorba vlastních produktů zboží, které v e-shopu standardně nenabízíme.
  Vytvořte si poptávku a počítejte prosím s přípravou až půl roku, než společně vyladíme střih,
  materiály a doladíme detaily výroby. Cena individuální dle náročnosti a objemu zakázky.
   

Přes e-shop www.ellemshop.cz, kde si vytvoříte objednávku po registraci (pouze pro držitele platného identifikačního čísla "IČ").
Nebo objednávku ručně sepsanou a odeslanou na prodej@ellemshop.cz (vhodné zejména při objednávce před sezónou).


Platba

 1. Objednávka před sezónou
  100% platba předem oproti zálohové faktuře, doručení od platby do 3 měsíců.

 2. Doobjednávka v sezóně (z produktů s označením dostupnosti "Ihned k odeslání")
  100% platba předem oproti zálohové faktuře, doručení od přijaté platby do týdne.

 3. Tvorba vlastních produktů
  Platba za návrh, konstrukci střihu, vzorkové kusy dle hodinové sazby a dle aktuální ceny 

  použitých materiálů. Cena 1 hodiny práce/ 300 Kč bez DPH (časový rozpočet si odsouhlasíme předem).
  Po odsouhlasení vzorků se můžeme pustit do výroby, která je se 100% platbou předem oproti
  zálohové faktuře, termín výroby dle aktuálních možností a společného odsouhlasení.


  Kupující se zavazuje k úhradě faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího

  uvedeného ve faktuře. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího

  uvedeného na faktuře. Splatnost je 7 dní. Při nezaplacení, objednávka zaniká.


   

Velkoobchodní ceník platný od 01.01.2022

Výpočet rabatu z MO cen BEZ DPH

Objednávka před sezónou
(dodání až za tři měsíce od přijaté platby)
Doobjednávka v sezóně
(pouze na zboží uvedené skladem v e-shopu)
Rabat (sleva) 25 % (minimální hodnota objednávky bez DPH, 15.000 kč) 15 % (minimální hodnota objednávky bez DPH, 5.000 Kč)
Věrnostní program
VO při splnění

obratu objednávek (součet všech uhrazených objednávek za sledované období)*
Objednávka před sezónou
(dodání až za tři měsíce od přijaté platby
Doobjednávka v sezóně
(pouze na zboží uvedené skladem v e-shopu)
nad 300 000 Kč  28 %  18 %
nad 600 000 Kč  31 %  21 %

 

* Věrnostní program pro zákazníky s opakovanými odběry se vypočítá vždy za uplynulé období (odebrané, uhrazené objednávky).
Sledované období je od 01.01 2022 do 31.12. 2022, dále následující roky vždy stejné 12 měsíční období.
Pokud bude hodnota všech objednávek ve sledovaném období např. v rozmezí od 300 000 Kč do 599.000 Kč,

budou všechny nové objednávky pro období 01.01. 2023 do 31.12. 2023 počítány s rabatem 33 % při objednávce před sezónou a 28 % při doobjednávce ze skladu.

Rabat neposkytujeme na již zlevněné zboží (označeno v e-shopu označením: "v akci", "sleva")
Zboží s označením doprodej kolekce již nelze objednat a bude z objednávky odstraněn.

V průběhu sezóny navíc zasíláme aktuálně šité výrobky a je možné si objednat z výroby i s kratším termínem dodání za samostatný ceník,
který je vždy součástí aktuální nabídky.  

 

Dopravné

Je účtováno vždy v ceně 169 Kč vč. DPH pro zásilku do 10 Kg.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od přijaté platby na účet prodávajícího, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, či nebyl termín sjednaný písemně jinak. Je-li u veškerého objednaného zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

Zboží neodesíláme na dobírku

Jsme přístupni v tomto bodu splatnosti jednat až po delší spolupráci.

 

Ke zboží dostanete při první objednávce prohlášení o shodě na materiály, které byly použity pro výrobu

oblečení ve velikostech do 3 let (vč. velikosti 110).

V případě, že budete chtít poskytnout online fotogalerii pro založení produktů u vás v internetovém obchodě,

kontaktujte nás.

 

 

Konsignace pro kamenné prodejny

Máte-li kamennou prodejnu, nabízíme odběr zboží v hodnotě do 30.000 Kč bez DPH dle společného výběru.

Zboží musí být po celou dobu konsignace vystavené, ideálně pospolu na jednom štendru, regálu, stojanu, apod. s možností 

vystavit informační prospekt o naší značce. Fakturace probíhá jednou měsíčně, kdy do 5. kalendářního dne v měsíci nám zašlete

přehled prodaného zboží a my vystavíme fakturu se 7 denní splatností.

 

Výpočet rabatu pro vás z konečných cen BEZ DPH pro konsignační prodej

Dětské zboží do velikosti 164: 15%

Dámské/ pánské zboží od velikosti XS: 20%

 

Zboží je do jeho prodání ve výlučném vlastnictví ELLEM czech original design s.r.o. (dodavatele).

Za  poškození zboží, jeho ztrátu, odcizení, odpovídá (odběratel), u kterého je sepsána smlouva o zřízení konsignačního skladu.

Zboží nesmí být vystavováno na tržnicích, stáncích, marketech, apod.,  bez písemného svolení dodavatele.

Zboží nesmí být vystaveno ve výlohách, kde hrozí vyblednutí a trvalé poškození vzhledu i vlastností výrobku, díky slunečnímu záření.

Ve výloze může být pouze v případě, že se jedná o uzavřený komplex, kde je výloha do zakrytých prostor, nebo je chráněna markýzou, či jiným přístřeškem, 

případně je výloha na severní straně. Pokud bude zboží i přesto vystaveno a dojde k poškození sluncem, může být okamžitě dodavatelem odběrateli vyfakturováno.

Nájemné za pozici a místo v obchodě dodavatel nehradí.

 

Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

Smluvní strany si ujednaly, že kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 

Odpovědnost za vady, záruky

Odpovědnost za vady se řídí výhradně platnými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.

Prodávající se zavazuje dodávat výlučně nové originální zboží. Za nové zboží se nepovažuje repasované či jinak dodatečně upravené zboží.

Kupující je povinen převzít zboží s náležitou péčí, a pokud má zboží zjevné vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, je jeho povinností oznámit je prodávajícímu nejpozději do pěti pracovních dnů od převzetí zboží od dopravce.

Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje zboží konečnému spotřebiteli.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování, zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

Ze záruky za jakost jsou vyloučeny pouze součásti podléhající běžnému opotřebení, pokud jejich životnost neklesne pod obvyklé hodnoty.

Postup vyřízení zákaznické reklamace:

Kupující vyfotí poškozený (vadný) výrobek tak, aby bylo poškození na fotce viditelné.

Založí reklamační případ zde na našich webových stránkách ZDE

Na základě obdržených náležitostí zhodnotí prodávající opravitelnost poškození a buď na reklamované zboží vystaví dobropis nebo nechá u kupujícho zboží vyzvednout přepravní společností.

V případě, že bude reklamované zboží přepraveno k prodávajícímu, vyřídí ten reklamaci do 30 dnů buď jeho opravou s následným zasláním kupujícímu nebo bude vystaven dobropis.

Pokud je reklamované zboží neúplné, např. v důsledku toho, že zboží bylo prodáno v setu, bude vrácená částka ponížena o hodnotu chybějící součásti.

 

Zvláštní ujednání

Prodávající doporučuje kupujícímu prodávat zboží nabyté od prodávajícího prostřednictvím internetu konečným spotřebitelům za ceny ve výši maloobchodních cen dle aktuálních cen na webových stránkách www.ellemshop.cz  (nezávazná doporučená spotřebitelská cena).

 

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti za účelem jeho dalšího prodeje.

Konečným zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.